• ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
  • اِثَّلاثا ٢۰ ذو القعده ١٤٤۰
  • Tuesday, July 23, 2019

 

 

 

 

       دکتر اکبر نورعلیزاده ریاست بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد       فردین سلیمی پارسا مدیر بیمارستان دکتر لبافی نژاد         علیرضا مهدی زاده مدیر خدمات اداری بیمارستان دکتر لبافی نژاد         امیر شمس رئیس امور مالی بیمارستان دکتر لبافی نژاد       
 
      

 

دکتر اکبر نورعلیزاده

 

رئیس بیمارستان

        

 

فردین سلیمی پارسا

 

مدیر بیمارستان

      

 

علیرضا مهدی زاده

 

 رئیس امور اداری و خدمات عمومی 

      

 

امیر شمس

 

رئیس امور مالی

      
  

 

 

       حمید دوست محمدی مترون بیمارستان دکتر لبافی نژاد       حمیدرضا رجبی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان دکتر لبافی نژاد       حوری شفقت مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان دکتر لبافی نژاد       میترا عابدین فرد سوپروایزر آموزشی بیمارستان دکتر لبافی نژاد       
 
     

 

حمید دوست محمدی

 

مدیر پرستاری

     

 

حمیدرضا رجبی

 

مسئول بهبود کیفیت

     

 

حوری شفقت

 

مسئول فناوری اطلاعات

     

 

میترا عابدین فرد

 

سوپروایزر آموزشی