• ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد
  • اِثَّلاثا ٢۰ ذو القعده ١٤٤۰
  • Tuesday, July 23, 2019

 

 

 

 

 

 

                        
                                         
    

 

دکتر اکبر نورعلیزاده

رئیس بیمارستان دکتر لبافی نژاد

               
  

 

                      
                               حمید دوست محمدی مترون                                                  
  

 

فردین سلیمی پارسا

مدیر

   

 

حمید دوست محمدی 

مدیر پرستاری

 

 

علیرضا مهدیزاده

رئیس امور اداری و خدمات عمومی

       

 

امیر شمس

رئیس امور مالی