• ۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
  • اِجُّمعَة ٢۰ شعبان ١٤٤۰
  • Friday, April 26, 2019
کلیدواژه: 40872
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ جمعه ۲۲ ارديبهشت، ساعت 04:06
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۲/۲۲

آئین نامه و تعرفه ها

مواردی که مورد قبول بیمه مربوطه نیست

مدارک مورد نیاز هنگام پذیرش و ترخیص

فرانشیز خدمات بستری

سهم بیمه شده

فرانشیز خدمات سرپایی

سهم بیمه شده

نوع بیمه

تصویب نامه

شماره 41438/ ت 49072 ه مورخ 24/2/1392

هیأت محترم وزیران

- عمل های زیبائی

- تمایل شخصی

- دفترچه عکس دار، دارای تاریخ اعتبار، با مهر شعبه مربوطه

- دفترچه اطفال بالای دو سال عکس دار باشد

رایگان

رایگان

تأمین اجتماعی

( اجباری- مستمری بگیر)

- عمل های زیبائی

- دفترچه عکس دار، دارای تاریخ اعتبار، با مهر شعبه مربوطه

- دفترچه اطفال بالای دو سال عکس دار باشد

10%

10%

تأمین اجتماعی

( مستمری و اختیاری مشمول فرانشیز)

- عمل های زیبائی

- دفترچه عکس دار، دارای تاریخ اعتبار، با مهر شعبه مربوطه

- دفترچه اطفال بالای دو سال عکس دار باشد

10%

10%

تأمین اجتماعی

( حرف و مشاغل آزاد)

- عمل زیبائی

- نزاع

- تصادف

موارد عدم تعهد بیمه

- اصل دفترچه به همراه دو برگ کپی از صفحه اول آن

- تأ یید ناظر بیمه در بیمارستان

10%

30%

بیمۀ سلامت

(کارمندی- سایر اقشار- بیمه سلامت همگانی)

- عمل زیبائی

- نزاع

- تصادف

موارد عدم تعهد بیمه

- اصل دفترچه به همراه دو برگ کپی از صفحه اول آن

- مهر خانه بهداشت و پزشک خانه بهداشت، روی برگ دفترچه

10%

30%

بیمه روستائی

- طبق قرارداد

- معرفی نامه به همراه سایر مدارک

رایگان بر اساس معرفی نامه صادره

رایگان (با معرفی نامه)

بیمه اداره کل زندان ها

- طبق قرارداد

- کروکی محل حادثه  ( نام شخص سانحه دیده حتماً باید در کروکی قید شود)

- کارت ملی

٭ رایگان  با ارائه کروکی و صورتجلسه نیروی انتظامی

٭ پرداخت مبلغ مابه التفاوت به عهدۀ بیمار است.

فاقد قرارداد

بیماران تصادفی

قابل توجه مراجعان محترم: درخصوص اطلاع از قرارداد با سایر بیمه های تکمیلی می توانید به واحد درآمد  بیمارستان مراجعه نمایید.

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha